مقدمه HTML

مقدمه ای بر HTML

 logo html

با HTML شما می توانید وبسایت خود را راه اندازی کنید .
این آموزش هر چیزی درباره HTML را به شما خواهد آموخت .
یادگیری HTML بسیار راحت است و شما از آن بسیار لذت خواهید برد.

نمونه ها در هر درس
نتیجه نمونه کد

my first heading

my first paragraph

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>my first heading</h1>
<p>my first paragraph</p>
</body>
</html>
نمونه ای برای HTML
نتیجه نمونه کد

this is my first heading

this is my first paragraph

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>this is my first heading</h1>
<p>this is My first paragraph</p>
</body>
</html>

 تشریح نمونه سوال

 • بیانیه DOCTYPE نوع سند را تعریف می کند.
 • متن های بین <html> و <html/> صفحه وب را توصیف می کند.
 • متن های بین <body>و <body/>محتوای صفحه قابل مشاهده است.
 • متن های بین <h1> و <h1/>به عنوان یک سربرگ نمایش داده میشود.
 • متن بین <p> و <p/> به عنوان یک پاراگراف نمایش داده میشود.
بیانیه <DOCTYPE html!> نشان نوع سند در HTML 5 است.

 HTML چیست؟

HTML یک زبان برای توصیف صفحات وب است.

 • HTML مخفف Hyper Text Markup Language است.
 • HTML زبان نشانه گذاری است.
 • یک زبان نشانه گذاری مجموعه ای از تگ های نشانه گذاری است.
 • تگ ها محتوای سند را توصیف می کنند.
 • اسناد HTML شامل تگ های HTML و متن های ساده می باشد.
 • یک سند HTML صفحه وب نیز نامیده می شود.

تگ های HTML

تگ های نشانه گذاری HTML معمولا تگ های HTML نامیده می شود.

 • تگ های HTML، کلمات کلیدی (نام تگ) هستند که توسط براکت های زاویه ، مانند <html> احاطه شده اند.
 • تگ های HTML معمولا به صورت جفت می آیند مانند <b> و <b/>
 • تگ اول  تگ شروع و تگ دوم تگ پایان نامیده می شوند.
 • تگ پایانی مانند تگ شروع، نوشته شده می شود ، اما با یک اسلش قبل از نام تگ.
 • تگ های شروع و پایان برچسب های افتتاح و اختتام نیز نامیده می شود.
نمونه: <tagname> محتوا </tagname>

 

عناصر HTML

تگ های  HTML و عناصر  HTML  اغلب برای توصیف چیزی مشابه استفاده می شوند. اما به بیان دقیق، یک عنصر HTML همه چیزی است که بین تگ شروع و تگ پایان قرار دارد، از جمله تگ ها:

<p>این یک پاراگراف است.</p>
مرورگرهای وب
هدف مرورگر وب (مانند گوگل کروم، اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس، سافاری) خواندن اسناد HTML و نمایش آنها به عنوان صفحات وب است. مرورگر ها تگ های HTML را نمایش نمی دهد، اما با استفاده از تگ ها محتوای صفحه را تفسیر می کند :

examplehtmlintroduction

ساختار صفحه HTML

<html>
<body>

<h1> This is a heading </h1>
<p> This is a paragraph </p>
<p> This is a another paragraph </p>

</body>

</html>

نسخه های HTMLاز روزهای اولیه وب، نسخه های بسیاری از HTML وجود داشته است:
نسخهسال
HTML 1991
HTML + 1993
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 1.0 2000
HTML5 2012
XHTML5 2013