طراحی سایت,شبکه,دوربین,سرور مجازی - پیشگویی های گوگل برای سال ۲۰۱۶

  • پیشگویی های گوگل برای سال ۲۰۱۶

     پیشگویی های گوگل برای سال ۲۰۱۶

    هیچ کس نمی تواند انکار کند که سال  ۲۰۱۵ سالی پر از تغییرات بزرگ و هیجان انگیز و در حقیقت از فرش به عرش رسیدن برای سئو بود و زمانی که هنوز خاک روی این تغییرات ننشسته، ما منتظر تغییرهای سال جدید میلادی هستیم.