طراحی سایت,شبکه,دوربین,سرور مجازی - Introduction to the portal and its underlying concepts

  • آشنايی با پورتال و مفاهيم زيربنايی آن

    آشنايی با پورتال و مفاهيم زيربنايی آن
    در اين مقاله ابتدا پورتال‌ها و پورتلت‌ها و سپس آبجكت‌هاي اوليه APIها توصيف می شوند، سپس عملكرد‌هاي پيشرفته‌تر نظير گردآوری و بازيابی اطلاعات كاربر، محلي‌سازي و Caching مورد بررسي قرار مي‌گيرد.