طراحی سایت,شبکه,دوربین,سرور مجازی - What is RAID ?

  • RAID چيست؟

    RAID چيست؟

     

    گذرگاه IDE در طبقه بندي گذرگاههاي سيستم ، جزء گذرگاههاي خارجي محسوب مي شود و در سيستم از آن به منظور ارتباط قطعاتي مانند Rewriter ، CD-ROM ، HDD و... استفاده مي شود .