طراحی سایت,شبکه,دوربین,سرور مجازی - What is GPS ?

  • GPS چيست؟

    GPS چيست؟
    GPS يعني سيستم موقعيت ياب جهاني اين سيستم تشكيل شده است از يك شبكه 24 ماهواره اي در مدار زمين كه توسط وزارت دفاع دولت آمريكا پشتيباني ميشود.