طراحی سایت,شبکه,دوربین,سرور مجازی - What is Bounce Rate ?

  • Bounce Rate چیست؟

    Bounce Rate چیست؟

    bounce rate نرخ دفع بازدید کننده از سایت است.هر چقدر کاربران بیشتر از سایت شما فراری باشند این مقدار که به صورت درصدی است افزایش می باید(بدتر می شود).