طراحی سایت,شبکه,دوربین,سرور مجازی - انواع سخت افزار کامپیوتر

  • انواع سخت افزار کامپیوتر

    انواع سخت افزار کامپیوتر
    • قسمت هاي اصلي يك کامپیوتر:

    CPU يا پردازنده:
    اين قطعه به عنوان مغز رايانه ناميده مي شود و مسئوليت كنترل تمام محاسبات، عمليات و قسمت هاي مختلف را بر عهده دارد.