طراحی سایت,شبکه,دوربین,سرور مجازی - شبکه کامپیوتری network چیست؟

  • شبکه کامپیوتری network چیست؟

    شبکه کامپیوتری network چیست؟

    شبکه کامپیوتری network عبارت است از ارتباط یکپارچه کامپیوترها، پرینترها، فکسها، مودمها، سرورها و بعضاً تلفنها.