طراحی سایت,شبکه,دوربین,سرور مجازی - فایل robots.txt چیه؟

  • فایل robots.txt چیه؟

    فایل robots.txt چیه؟

    این فایل به موتورهای جستجو نشون می ده که اجازه دسترسی به چه قسمتهایی را دارند؟!