طراحی سایت,شبکه,دوربین,سرور مجازی - انواع‌ شبکه‌

  • انواع‌ شبکه‌

    انواع‌ شبکه‌

    انواع‌ شبکه‌ : شبکه‌ها را می‌توان‌ به‌ دو دسته‌ی‌ «شبکه‌های‌ محلی‌» LAN و شبکه‌های‌ بزرگ‌تر از آن‌ (WAN) تقسیم‌ کرد.