طراحی سایت,شبکه,دوربین,سرور مجازی - وب سایت داینامیک

  • وب سایت داینامیک

    کلمه دینامیک یعنی متحرک و پویا .کلمه داینامیک در بسیاری از علوم استفاده میشود. وب سایت به لحاظ نوع مدیریت مطالب با دو متد متفاوت ساخته می شوند.